IRM Credit Solutions

In tijden van economische recessie is het nog belangrijker dan anders om te weten met wie u zaken doet. De financiële situatie van nieuwe of bestaande zakenrelaties kan daarbij van onschatbare waarde zijn; het kan het verschil betekenen tussen een langdurige prettige zakenrelatie en een vervelende wanbetaler.

IRM Credit Solutions kan uw bedrijf daarbij van dienst zijn. Onze organisatie heeft specialisaties in verschillende industrieën, zoals olie, productie van kapitaalgoederen, de goederenhandel en telecom & energy. IRM Credit Solutions heeft als missie het optimaliseren van het credit risk management van haar klanten, met het uiteindelijke doel het verbeteren van hun werkkapitaal.

Wat kan IRM Credit Solutions voor uw onderneming betekenen?

  • Adviseren bij het verbeteren en optimaliseren van het Credit Risk Management;
  • Het in beeld brengen van het debiteurenbeleid middels de Quickscan, om te kunnen adviseren welke aspecten van het huidige debiteurenbeleid verbeterd kunnen worden;
  • Het verlagen van geïnvesteerd vermogen (werkkapitaal) door een optimaal debiteurenbeleid;
  • Het geven van trainingen met betrekking tot de acceptatie van nieuwe en bestaande klanten, het bewaken van de risico’s en het incasseren van uitstaande facturen.

DSO staat voor “days sales outstanding”, het aantal dagen dat uw facturen gemiddeld uitstaan voor ze betaald worden. U berekent de DSO door het debiteurensaldo te delen door de jaaromzet en de uitkomst vermenigvuldigt u met 360 (dagen).
Nieuwsgierig geworden hoe een daling van het debiteuren saldo bereikt kan worden? Vul dan nu de QuickScan in en u ontvangt binnen 24 uur een gratis advies.IRM Credit Solutions